Върховен касационен съд на РБ

Върховният касационен съд (ВКС) на България е висшата съдебна инстанция в България. Осъществява върховен съдебен надзор върху гражданските, наказателните, военните и търговските дела и налага точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. Решенията на Върховния касационен съд са окончателни и не подлежат на обжалване. 

Имате въпроси?

Ако искате да реализирате проект, желаете индивидуална оферта или имате въпроси, попълнете нашата кратка форма и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Направи запитване