ДЦДГ „Детелина" към Министерство на отбраната, Казанлък

ddgdetelina-com.webnode.com

ДДГ "Детелина" гр. Казанлък е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 - годишна възраст до постъпването им в първи клас. 

Имате въпроси?

Ако искате да реализирате проект, желаете индивидуална оферта или имате въпроси, попълнете нашата кратка форма и ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Направи запитване